Výroba vlastného substrátu z vysušeného jedla

Máme v coworkingu tento elektrický kompostér. V zásade suší a melie zvyšky jedla, kávy a organického odpadu. Distribútor prezentoval, že výsledný produkt sa dá použiť ako substrát pre rastliny.

Je tento “kompost” vhodný na pestovanie aspoň niektorých rastlín? Prípadne čo doň treba pridať a ako, aby to bol plnohodnotný substrát pre rastliny?