O kategórii: Prírodné záhrady

Permakultúra, prírodné záhrady, trvalkové výsadby, bylinky, recepty, sebestačnosť, zeleň v mestách a mnoho ďalších súvisiacich tém otvárame k diskusii. Nech sa páči, pýtajte sa a odpovedajte prívetivo a ľudsky.