O kategórii: Prírodná záhrada na svahu, Nižný Klátov

Detaily štúdie doplníme neskôr.