Možnosti kvalitnejšieho nakladania s odpadom

V coworkingu momentálne separujeme odpad ale robíme to dosť pasívne. Máme to podelné na plast, papier, sklo a komunálny odpad, no je to dosť slabé. Tým, že KOSIT je v tomto veľmi pasívny, som si istý, že toho kopec separujeme zle a kolaterálne potom aj vzniká taká každodenná lenivosť, vďaka ktorej kopa separovateľného odpadu končí v kontajneri na komunálny odpad.

Ideálne by bolo na tom zapracovať viac a namiesto bežného programu na separovanie skúsiť v coworkingu rozbehnúť niečo komplikovanejšie, ale precíynejšie. Myslím, že coworkeri sú ochotní sa aj viac zamyslieť, keď uvidia systém, ktorý má dotiahnuté nakladanie s odpadom do detailov.

Zaujíma ma teda, ako sa dá s opadom pracovať lepšie - určite sa kopec vecí dá rozkladať pomocou prírody a so zvyškom si vieme poradiť inak. Niektoré veci sa dajú vyrešiť aj zo strany produkcie odpadu, ktorú vieme regulovať napr.

Ideálne by bolo, keby som eventuálne vedel na KOSIT nechať čo najmenej, pretože tam cestu na progres nevidím.

Uvažuješ správne. Prvým a najdôležitejším krokom je minimalizovať odpad. Chce to veľa zmien v životnom štýle, ale dá sa na to ísť postupne a pomaly meniť zaužívané návyky (namiesto donášky jedál v jednorázových nádobách hľadať reštauráciu, ktorá ti jedlo donesie v umývateľných nádobách a pod.).

Ideálnym riešením na spracovanie kuchynského odpadu (bioodpadu) je založenie vermikompostéra v interiéri, prípadne ak máš k dispozícii záhradu, tak by to mohol byť aj vonkajší kompostér. Ideálne riešenia aj pre moderný životný štýl nájdeš na: https://kompostuj.me/